Plazma Kinetik Yöntemi

Plazma Kinetik Yöntemi

Plazma Kinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye (doku incelemesine) gönderilebilir. Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirler. Lazer gibi diğer yöntemlerde doku çıkarılamadığı için patolojik değerlendirme yapılamaz. Hasta, bir veya iki gün içinde hastaneden taburcu edilir. Sondanın kalma süresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır.
Ameliyat süresi daha kısa ve kanama riski daha azdır. Lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. Bu nedenle kalp ve akciğer sorunu olan hastalarda uygulanabilir.
Ameliyat sonrası, erkeklik gücü kaybı olmaz. Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Her türlü prostata uygulanabilir. Serum fizyolojik ile uygulandığı için, prostatın büyüklüğü engel teşkil etmez.
Plazma Kinetik yöntem, bilinen güvenilir bir prostat tedavisidir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem Plazma Kinetik' tir.